I sikre hænder

Musik: Henrik Stanley Møller, Tekst: Anne Dorte Michelsen

Sølvpapir og sidevind
efteråret sætter ind
blade dykker i mit hår
regnen falder hvor vi går
himmel lilla stjernehvid
nærmer os den kolde tid
bål brænder marker ned
tid til fortrolighed

Venner med vemodighed
stemmer kalder indefra et sted
let at la’ sig lokke med derned
vi går over markers skel
hør nu hvisker sommeren farvel
og vi kan få øje på os selv

Her er du her er du i sikre hænder
lige nu skal du ikke gemme dig
her er du her er du i sikre hænder
her er du her er du ved siden af mig

Her hvor ingen kulde når
går vi sammen indenfor
hænder lukker døre i
rendemasketid forbi
kom nu her lad vær’ og flygt
fællesskab og ikke frygt
håber at vi kan forbli’
levende i vinterhi

Alle har blufærdighed
let at la’ hinanden gå i fred
svært at la’ sig rive med – af sted
men lad dig bare falde her
lover dig at mine arme bær
lover du skal ikke fryse mere

Her er du her er du i sikre hænder …